Acid Foam

Yüksek köpüklü, asidik, ağır yağ, kir, pas çözücü, endüstriyel temizlik maddesi
İçerik
Sulfamic Acid
Phosphoric Acid
Glycolic Acid
Tridecy Alcohol etoxylate
Lauryl Aminoxide
Kullanım Şekli ve Dozaj
  • Kirliliğin durumuna göre çok kirli yüzeylerde 1:50 – 1:100 oranında, daha az kirli yüzeylerde 1:300 oranında sulandırılır.
  • Köpük yapıcı bir aparat veya basınçlı makine ile her  metrekareye çözeltiden 200-300 ml gelecek şekilde püskürtülür.
  • Sonrasında ortamdaki yüzeyden çözülmüş olan kirin  uzaklaştırılması için durulama yapılır.  
  • Ekipmanlar, taşıma sepetleri, küçük aletler 1:50 sulandırılmış çözelti içerisinde kirlilik durumuna göre 2-6 saat bekletilir.