Aloxil

HİDROJEN PEROKSİT VE KOLLOİDAL GÜMÜŞ BAZLI DEZENFEKTAN ÇÖZELTİ
İçerik
  • Hidrojen Peoksit (% 50)
  • Kolloial Gümül
  • Titanyum Diokasit

 

Kullanım Şekli ve Dozaj
  • ALOXIL aktif maddesi; Hidrojen peroksit. bütün canlı hücrelerde bulunan kat alaz enzimi tarafından su ve aktif oksijene parçalanmaktadır. Aktif oksijen bağlantılarından en etkili olan radikaller mikrobik hücre yüzeyini delerek hücre içine girer, oksidan özelliği ile mikroorganizmaların enerji dengesini bozar ve ölümüne yol açar.
  • ALOXIL.Kişisel. umumi alanlar ile poliklinik, hastane ve dyaliz üniteleri gibi binaların yer, yüzey ve ortam dezenfeksiyonunda,
    Gıda işleme tesislerinin, kesimhanelerin, yumurta ve et işleme tesislerinin yer, yüzey ve ortam dezenfeksiyonunda, kullanımı uygundur.