Dezol

VETERİNER DEZENFEKTAN ÇÖZELTİ
İçerik
  • Benzalkonium Chloride
  • Stabilizatörler

 

Kullanım Şekli ve Dozaj
  • Kuarterner amonyum bileşiği olup Gram(+) ve Gram(-) bakteriler, bazı virüsler, mantar ve protozoalar üzerinde etkilidir. DEZOL, çözelti konsantrasyonlarına göre bakterisidal veya bakteriyostatik aktivite gösterir.
  • DEZOL; hijyenin gerektiği bina , imalathane, Veteriner klinik, ahır, ağıl, kuluçkahane, her nevi makine, teçhizat ve ekipmanın dezenfeksiyonunda, kuluçka makinesi, hayvan nakil araçları, her çeşit şirurjikal alet ve ekipmanın dezenfeksiyonunda, hayvanlar kümes içerisindeyken sisleme pülverizasyonu ile solunum yolu hastalık etkenlerini imha etmek amacıyla, hayvanların içme suyu dezenfeksiyonu için kullanımı uygundur.