Trokloral

NaDCC (SODIUM TROCLESENE) BAZLI EFERVESAN KLOR TABLET
İçerik
  • NaDCC (Sodium Troclesene)
  • Stabilizatörler
Kullanım Şekli ve Dozaj
  • TROKLORAL efervesan tabletler suya atıldığında aktif maddesi olan Sodium Troclesene mikroorganizmaların hücre duvarındaki peptit zincirlerinin hidrolizine neden olarak biyosid etkisini gosterir.

     

  • Yüksek etkilidir. Bakteri, virus ve mantarlara karşı etkilidir. 6,0-6,5 arası bir pH’ta etkinlik gosterir. Korozif etkisi yoktur. Her tabletin içerdiği aktif klor miktarı belli olduğu için konsantrasyon ayarlaması yapmak ve istenilen dozda kullanmak kolaydır. Sodyum hipoklorit gibi aktif klor içeren diğer kimyasallara göre daha stabildir. Efervesandır; suya atıldığında hızlı bir şekilde eriyerek çok kısa sürede etkinlik gösterir.