Water Clean

GENİŞ SPEKTRUMLU AKTİF OKSİJEN İÇERİKLİ DEZENFEKTAN ÇÖZELTİ
İçerik
  • Peracetic Acid
  • Hydrogen Peroxide
  • Acetic Acid
  • Stabilizatörler

 

  • Hydrogen peroxide, bütün canlı hücrelerde bulunan katalaz enzimi tarafından su ve aktif oksijene parçalanmaktadır. Aktif oksijen bağlantılarından en etkili olan radikaller mikrobik hücre yüzeyini delerek hücre içine girer, oksidan özelliği ile mikroorganizmaların enerji dengesini bozar ve ölümüne yol açar
  • WATER-CLEAN aktif hale geldiğinde tüm Gram (+) ve Gram (-) bacterileri, virüsleri, protozoonları, mikoplazmaları ve mantarları öldürür.
  • WATER-CLEAN; hijyenin gerektiği bina, imalathane, veteriner klinik, ahır, ağıl, kuluçkahane, her nevi makine, teçhizat ve ekipmanın dezenfeksiyonunda, kuluçka makinesi, hayvan nakil araçları, hayvanların içme suyu ve boru hatlarının dezenfeksiyonu için kullanımı uygundur.